Antistatické podlahy

Tyto podlahy se provádí ve specializovaných objektech. Jedná se především o zubní ordinace a operační sály, kde se musí zabránit vzniku antistatického elektrického proudu.

Podmínkou je vytvoření uzemnění podlahy, která je tvořena pomocí spojených měděných pásků. Na tento připravený podklad se pokládají speciální antistatické PVC čtverce, které se lepí na připravený podklad.

Přípravu k elektrostatické podlaze musí provést odborná elektroinstalační firma, která má k tomu vyškolené pracovníky.

Před provedením antistatické sítě je nutné vyrovnat podlahu nivelační stěrkou, aby se zabránilo při možné nerovnosti podkladu a jejímu porušení.

Montáž podlahy se provádí po ukončení všech stavebních a ostatních instalačních prací, aby nedošlo k poškození uzemňovací sítě. Na tuto síť se musí napojit všechny kovové prvky postaveny v místnosti.

Po zhotovení antistatické podlahové krytiny se provede zápis a podepíše předávací protokol a předá se uživateli.

Naše firma zajistí projekční přípravu, veškerou dokumentaci i vypracování cenové nabídky, včetně provedení pokládky antistatické podlahy.

Cenová nabídka by měla obsahovat typ i značku a také barevný odstín podlahové krytiny.

Životnost této podlahy je závislá na poškození antistatické sítě při dodatečných stavebních úpravách.