Druhy maleb

Malba vápenná

Provádí se tam, kde se nevyžaduje vysoká kvalita malby, kde je to nutné z desinfekčních důvodů, ve vlhkých prostorách, při sanaci zdiva, v novostavbách atd. Není vhodné ji používat před aplikací disperzních, latexových a speciálních maleb.

Vápno použité pro malování má být nahašeno alespoň jeden měsíc a déle. Čím déle je vápno vyhašené, tím lepších výsledků při malování dosáhneme. Malba se provádí výhradně štětkou nebo stříkáním malířskou stříkačkou.

Všechny nemalované plochy musí být zakryty z důvodu špatného odstranění zaschlého vápna z jejich povrchu. Malba vápnem je ekonomická, nikoli však estetická. Při větších nánosech vápno praská avšak nedá se zcela oškrábat. Dochází k odlupování se prasklých částí.

Časem vznikají mapy a čím dál větší nerovnosti na plochách. Ty se nedají odstranit jinak než oklepáním vápenné omítky.

Nevýhodou vápenné malby je také její špatná možnost opravy ploch. Každé její opětné zalíčení vytváří jiný efekt a ten lze spravit jenom přemalováním poškozených celých stěn.

Další nevýhodou je sprašování vápna ze stěn při otěru. Tyto nevýhody lze úspěšně odstranit použitím vápenných maleb vyráběných profesionálními výrobci. Zde je ovšem záležitost zcela jiná, protože cena těchto barev je v jiné cenové relaci než klasické nahašené vápno.

Malbu vápnem nelze provádět na staré klihové malby. Zde by došlo po zatvrdnutí malby k jejímu praskání, protože vápno je na klihovou malbu příliš tvrdé.

Vápenné malby je možno tónovat pouze práškovými nebo vybranými tekutými barvami.

Malba klihová

U nás zatím nejvíce rozšířená pro cenovou dostupnost materiálu. Používá se v práškové, nebo v poslední době, i tekuté podobě. Tato malba je určena pro běžné malování. Především tam, kde je nutná pravidelnost (estetika, hygiena, čistota).

Nanášení lze kombinovat a to válečkem, štětkou nebo i malířskou stříkačkou popř. bezvzduchým stříkáním airless. Tyto materiály jsou většinou velmi málo otěruvzdorné a mají sklon ke křídovatění. Jejich klihová složka nezaručuje velkou pevnost a tudíž se zpravidla po několika vrstvách maleb musí seškrábat.

Při použití tekuté, více oklížené malby na měkký podklad, dochází po vytvrdnutí často na některých místech k praskání nové malby vlivem zvětralé původní malby.

Výhodou klihové malby je snadné umytí zbytků malby z nemalovaných ploch (podlaha, zárubně, nábytek).

Klihové malby by se v žádném případě neměly objevit na podkladě jako je sádrokarton. Pokud se tak stane, dojde u zákazníka v budoucnu k neřešitelnému problému co udělat s loupajícím se klihovým podkladem. Při oškrábání se totiž naruší papírová vrstva sádrokartonu a potom bude nutné tento vyměnit, což není žádná levná záležitost.

Klihové malby je možno tónovat práškovými nebo tekutými barvami. Některé z nich nejsou stálobarevné a proto u nich dochází po určité době ke ztrátě a blednutí původního odstínu.

Malba disperzní

Tato malba se vyznačuje dobrou přilnavosti k podkladu, bělostí, pevností a otěruvzdornosti. Životnost této malby přesahuje životnost klasické klihové malby přibližně o polovinu. Při dalším malování pak stačí zpravidla nanést 1 maximálně 2 nátěry a je vymalováno.

Nanášení se provádí válečkem, štětkou, bezvzduchovým stříkáním airless. Pro aplikaci maleb je nutné zakrýt nemalované plochy z důvodu nesnadného odstranění zbytků malby z nemalovaných ploch. Barvy se dodávají v tekutém stavu a jsou určeny přímo pro aplikaci.

Jsou to barvy, které lze nanášet na jen předem připravený a ošetřený podklad. Vhodné podklady jsou nové omítky, sádrokartony, vápenná malby, staré oškrábané klihové malby zpevněné penetračním prostředkem, beton atd.

K tónovaní těchto barev se používají stálobarevné tekuté pigmenty. Je možno na přání zákazníka namíchat různé barevné odstíny dle vzorkovnic přímo ve výrobním závodě. Barevné odstíny velmi dobře drží barevný odstín i při dlouhodobém slunečním záření.

Při aplikaci na klihovou malbu může dojít k odlupování se disperzní malby od podkladu i s touto klihovou malbou.

Disperzní barvy se co do kvality vyrábějí v celé řadě, podle nároků zákazníka na omyvatelnost, otěruvzdornost a paropropustnost. Cenová relace těchto barev je tak různá vzhledem k výše uvedené kvalitě, dále roztíratelnosti tj. vydatnosti na m2 a barevné sytosti tónů.

Malba latexová

Tato barva se používá všude tam, kde je zapotřebí omyvatelnost nebo bezprašnost malby. Je odolná proti otěru a dá se umývat, takže se používá ve veřejných budovách kde částečně nahrazuje olejový nátěr nebo obložení pro svou přijatelnou cenu s možností obnovy vzhledu barevného řešení.

Nanáší se štětkou, válečkem nebo stříkáním. Při aplikaci je nutné zamezit znečištění podlahy popř. nábytku, poněvadž zaschlý nátěr lze jen velmi špatně z povrchu odstranit.

Tato malba se nanáší na čistý a pevný předem připravený podklad. Nesoudržné části musíme před malbou odstranit a před vlastním nátěrem napenetrovat vhodným penetračním prostředkem nebo zředěným latexem.

Jako podklad pro latexové malby může také sloužit starý olejový nátěr, dřevěné obložení, sádrokartony, popř. kovové konstrukce v interiéru, opatřeny základním antikorozním nátěrem. K tónovaní těchto barev se používají stálobarevná tekuté pigmenty.

Latexové malby jsou náchylné na vlhkost omítek, protože mají velmi malou paropropustnost a tudíž sklon se vlivem vnitřní vlhkosti odlupovat od narušeného podkladu.

Malba dekorativní speciální

Je aplikace módních materiálů různými nestandardními metodami na stropy a stěny, které vytvářejí imitace, strukturální, plastické nebo pestrobarevné plochy a batiky. Tyto metody jsou většinou časově velmi nákladné, ovšem výsledný efekt dotváří harmonii architektonického řešení. Cenově se tyto práce pohybují v širokém finančním spektru.

Údržba maleb

  • Klihové malby mají snahu se při běžném provozu otírat a špinit.
  • Jejich životnost je dána prostředím ve kterém se nacházejí.
  • Malbu provozních místností lze čistit jen suchým způsobem a to ometením koštětem od prachu.
  • Malba není odolná proti ušpinění a použití ostrých předmětů.
  • Životnost malby je závislá na způsobu využívání vlastního objektu.