Nátěry oken

Nátěr nových oken

Okna musí být vždy napuštěna před vlastním nátěrem vhodným napouštědlem, které zajistí stálorozměrovost výrobku, jeho ochranu proti škůdcům, plísním houbám a hnilobě dřeva.

Ještě před nátěrem se okna ve stolárně musí oprášit a očistit, vymýt vytékající pryskyřici a zatmelit suky a spoje vhodným tmelem podle následné úpravy dřeva (lazurovací nebo krycí nátěry).

V případě krycího nátěru se provádí základní bílý nátěr dle předem zvoleného nátěrového systému, který má za úkol připravit dřevo k následným podkladovým nebo krycím nátěrům.

Po jeho zaschnutí dle zvolené technologie (4 nebo 24hodin) se provede zatmelení nerovností, které jsou znatelné až na bílém povrchu základního nátěru.

Následně se okna přebrousí a provádí se druhý (podkladový) nátěr. Tento po zaschnutí, zpravidla následující den, se jemným brusným papírem zlehka přebrousí a provede se konečný emailový nátěr.

Nátěry je nutné provádět v suchém a bezprašném prostředí. Toto prostředí má velký vliv na konečnou kvalitu nátěrů.

Při lazurovacím nátěru je nutné aby struktura dřeva vynikla a tím jsme dosáhli konečného efektu. Po zvolení vhodného napouštědla proti zabarvení dřeva modřenkou a hnilobou se provádí 2-3 lazurovací nátěry. Následné nátěry se provádí po předchozím úplném zaschnutí předešlého nátěru. Před k

aždým nátěrem se provádí velmi jemné broušení aby nedošlo k poškození natíraného okna.

Nátěr starých oken

Technologický postup nátěru se nijak velmi neliší od nátěru oken nových. Nejdůležitější operací, která se při nátěru starých oken provádí je opalování nesoudržných starých nátěrů.

Tento nepopulární pracovní postup potřebuje zručné pracovníky, kteří mají patřičný fortel a umí tyto práce provést za velmi krátkou dobu. Po opálení se provádí velmi důkladné broušení opálených ploch i starých nenarušených soudržných nátěrů. P

Posléze se napustí napouštědlem holé opálené dřevo. Následný technologický postup je shodný s nátěrem nových oken.

Pracovní postup při nátěru starých oken v bytech

Před nátěrem starých oken musí vždy tyto okna přejít odborník stolař, aby nefunkční okna mohl zprovoznit úpravou kování, přehoblováním těsných ploch případně výměnou vadných (shnilých) dílů. Je také nutné upozornit zákazníka na možnost prasknutých okenních křídel při manipulaci s vyvěšováním, při opalování i konečné montáži. Na okna, která jsou již praská musí být zákazník předem upozorněn, aby se předešlo následným dohadům.

Vyvěsí se venkovní křídla a odnesou se do místnosti vyhrazené pro nátěry. Prostor pro nátěry musí být dostatečně velký, aby se křídla mohla při nátěru obracet a bylo je možno po nátěru opřít ke zdi a aby nezavazela.

Jedna z časově náročných operací je na starých oknech demontáž kovotěsu. Tento chtějí zákazníci zpravidla pro svou nefunkčnost odstranit a nahradit jej montáži silikonového těsnění.

Po odnesení oken se věnujeme opalování nesoudržných nátěrů jak na venkovních okenních křídlech, tak i na celých okenních rámech. Z tohoto důvodu je nutné v různých časových intervalech navštívit zákazníka v jeho bytě.

Opalování starých nátěrů

Je nutné zajistit aby nedošlo k poškození vnitřního vybavení bytu a jeho znečištění při opalování nebo nátěru.

Po skončení nátěrového postupu se provede výměna okenních křídel za vnitřní, kde se venkovní křídla musí provizorním způsobem zajistit proti jejich vypadnutí z okenního rámu.

Následně provádíme nátěr vnitřních křídel a po jeho skončení se následný den okna mohou zavěsit, tzn. vyvěsí se venkovní křídla, opraví se dírky po hřebících zatmelením a přetřením opravených ploch, křídla se sešroubují a pověsí jako celek. Následně se ještě zkontroluje funkčnost kování a opraví případné drobné nedodělky nebo škody způsobené přepravou, nošením a montáží oken.

opalování starých nátěrů