Technologie a barvy

Provádíme lazurovací i krycí nátěry oken, dveří, dřevěných konstrukcí i obložení. Nátěry radiátorů, potrubí i ocelových konstrukcí, balkónů, plechových střech i klempířských oplechování fasád budov (ryny, svody) vhodnými krycími barvami.

Nátěry dřevěných i betonových podlah v bytech, společenských prostorách (hotely, restaurace) i v tělocvičnách, včetně lajnování a vyměřování i provedení nátěrů barevných ploch.

čez aréna nátěr sedaček

 

 • Nátěry fasád včetně kovových i dřevěných prvků všemi dostupnými nátěrovými hmotami.
 • Nástřiky dřevěných nových i starých krovů protipožární, protiplísňové, protihnilobní i proti škůdcům.
 • Protipožární nátěry dřevěných i ocelových konstrukcí.

Pracovní postupy :

Nejdůležitější pro trvanlivost a vzhled nátěrů je vždy kvalita přípravy podkladu. Pokud se jí, a to je ve stavebnictví neustále zanedbáváno, nevěnuje zvýšená pozornost, stává se v mnohých případech, že konečný výsledný efekt je jiný než si představujeme.

Podklad před jakýmkoli nátěrem musí být čistý, suchý, zbavený nečistot.

čez aréna nátěr podhledů

Příprava natírané plochy :

 • odmaštění - zbavení mastnoty a prachu z natíraného materiálu které jsou zafixovány na povrchu
 • obroušení - zbavení povrchu drobných nerovností, nečistot, rzi nebo nesoudržných starých nátěrů z povrchu
 • oškrábání - odrezivění povrchu ocelovým kartáčem nebo hrubým brusným papírem (40-60)
 • opálení - odstranění starých nátěrů z povrchu tepelným zdrojem nebo odstraňovačem starých nátěrů

1. napuštění

 • provádí se za účelem ochrany materiálu před napadením plísněmi, houbami nebo zmodráním (zešednutí dřeva). Rovněž slouží k zakotvení pro následné nátěry a zajištění objemové stálosti dřeva.

2. penetrace

 • slouží ke zpevnění a zakotvení podkladu pro následné nátěry. Proniká hluboko do podkladu. Vyrovnává savost nových a starých nestejnorodých podkladů. Vytváří pevné spojení s následným nátěrem.

3. impregnace

 • slouží k ochraně dřeva před působením plísní, řas a hub, dřevokazných škůdců, popř. protipožární prevenci (nenahrazuje požární odolnost).

Jestliže nátěry dřeva mají splňovat nároky na ně kladené, je nutné dodržovat základní principy pro úpravu dřeva a aplikaci nátěrových hmot. Pracovat v čistém prostředí, při teplotě okolo 20oC, tuto zajistit i při zasychání nátěrů. Rovněž hotové nátěry nesmějí být vystaveny vlivům, pro které nejsou určeny, např. vnitřní nátěry nesmí být vystaveny povětrnostním vlivům, nebo jinak nevhodně použity. Každý nátěr vyžaduje své ošetřování čistícími a konzervačními prostředky a případné okamžité opravy.

schodiště před nátěremschodiště po nátěru

Ochrana kovů nátěrovými hmotami se v praxi obvykle spojuje s protikorozní ochranou a s vyřešením požadavku na dekorativní povrchovou úpravu. Někdy je kladen zvýšený důraz na hledisko protikorozní, jindy estetické. Toto jsou základní momenty, které je nutno si předem uvědomit a podle nich volit nátěrový systém a předúpravu povrchu.

Při povrchové úpravě ocelových konstrukcí a výrobků proti povětrnostním vlivům a vlivům agresivity prostředí musí být dosaženo maximální antikorozní účinnosti nátěrů. Tento požadavek je splnitelný jen na podkladech očištěných, odmaštěných a zbavených všech korozních produktů. Ideální úpravou konstrukční oceli pod nátěr je její otryskávání a to těsně před prováděním nátěrů. Otryskávat se však mohou jen masivnější výrobky nebo konstrukce, kde není nebezpečí deformace nebo proražení. V praxi se však nejčastěji odrezuje pomocí drátěných kartáčů, kdy ani při nejpečlivější práci se zpravidla nepodaří povrch zbavit rzi, okují, náletů solí apod.

Jednotlivé pracovní operace :

Základový nátěr

Nanáší se na suchý a čistý povrch. Slouží k ochraně natíraného materiálu před nepříznivými vlivy a pro následné zakotvení dalších krycích nátěrů.

Podkladový nátěr

Používá se jako mezinátěr před konečnou úpravou emailovým nátěrem. Zpravidla se používá jako druhý základový nátěr.

Emailový nátěr

Slouží jako konečná úprava pro nátěry většiny povrchů. Tento nátěr je možné provést v jakémkoli odstínu dle potřeby zákazníka. Povrch nátěru může být lesklý, polomatný nebo matný.

Lazurovací nátěr

Slouží k ochraně nového dřeva před povětrnostními vlivy. Má malé krycí schopnosti, avšak tím zvýrazňuje strukturu natíraného dřeva. Napodobují odstíny různých dřev. Tyto nátěry jsou dle použití vyráběny tlustovrstvé nebo tenkovrstvé.

Lakování

Bezbarvý nátěr který slouží ke zviditelnění krásy dřeva a zachování jeho barevného odstínu. Povrch nátěru může být lesklý , polomatný nebo matný.

Tmelení

Zatmelení děr a trhlin, vyrovnání nerovných styčných ploch, spojení dvou různorodých materiálů.

Potahování

Celoplošné tmelení ploch stěrkovými tmely.

Druhy barev:

Syntetické barvy i (alkydové)

 • na vzduchu schnoucí, ředitelné ředidlem S 6..., doba zasychání od 12 - 24 hodin. Použití pro všechny druhy nátěrů.

Olejové barvy

 • dnes velmi málo používané z důvodu zdlouhavého technologického postupu při zasychání (24-48 hodin). Dnes vhodné zejména pro nátěr dveří.

Disperzní, akrylátové barvy

 • velmi používané barvy, obvykle nižší doba životnosti kvůli zkrácenému technologickému postupu prací na stavbách. Nesmí se používat při teplotě natíraného objektu pod 5oC. Používají se často v kombinaci se syntetickými nátěrovými hmotami.

Chlorkaučukové a polystyrénové barvy

 • jsou určeny především pro chemicky odolné nátěrové systémy.

Epoxidové barvy

 • po většině slouží ke speciálním nátěrům zejména vnitřního použití. Při nátěru na syntetické barvy může dojít výrazným defektům a degradaci nátěrů.

Polyuretanové barvy

Velmi drahé ovšem kvalitní barvy všestranného použití. Vysoce mechanicky odolné. Může dojít také k naleptání již předešlého nátěru.