Fasády

Kvalita a vyzrálost fasády před vlastním nátěrem je potřebná z důvodu stálobarevnosti a pevnosti vlastního nátěru. Před nástupem na nátěr je nutná prohlídka povrchu fasády. Nerovnosti a trhliny v omítkách se ne ve všech případech zacelí a ztratí. K tomu je potřeba zvolit vhodný druh nátěrové hmoty. Poklepem zjistíme zda je omítka dostatečně pevná a soudržná a jestli vrchní štuková vrstva přilnula k podkladu. Zkontrolujeme celistvost rohů, dále jestli nejsou v omítce nějaké rýhy a škrábance, jestli jsou zaomítany všechny klempířské a zámečnické popř. stolařské a obkladové prvky na fasádě.fasády

Je třeba mít na zřeteli, že rozdíl mezi suchou a vyzrálou omítkou je v tom, že suchá omítka může být za 1 týden po nahození, kdežto karbonizace vápna není závislá na schnutí, ale je to proces který trvá podle jakosti použitého vápna 4-6 týdnů. Jestliže se tato doba nedodrží, může dojít k tomu, že se na povrchu v krátké době objeví světlé nepravidelné fleky, které jsou způsobeny chemickou reakcí vápna.

V případě, že se jedná o nejednotnost ploch tj. nová a stará omítka, je zapotřebí zvolit vhodný penetrační prostředek a také vhodnou fasádní barvu, která sníží rozdíl ve struktuře dvou rozdílných ploch. Fasádní barvy jsou také rozděleny do skupin podle toho jestli obsahují písek který tvoří jemnou nebo hrubší strukturu na povrchu.

Kvalita začištěných omítek má velký vliv po provedení nátěrového systému. Jestliže jsou vidět zednické tahy již na nenatřené omítce, jak asi bude vypadat hotový nátěr, kde barevné řešení zvýrazní jednotlivé plochy. Jednotlivé celky vystoupí podle sytosti barev a fasáda vynikne v plné míře teprve po odstranění lešení.

Životnost nátěrového systému je odvislá od kvality provedených zednických oprav, použitého nátěru a jeho odolnosti proti povětrnostním podmínkám zejména kyselým dešťům. Měli bychom vědět, zda budeme fasádu za běžného provozu kvůli jejímu vzhledu ošetřovat tlakovým umýváním či nikoli a bude nechána klimatickým podmínkám napospas. Životnost fasády se odhaduje, při zachování kvality na 15-25 let v závislosti na její údržbě.

Poškození již hotových nátěrů patří k častým jevům a to buď z neopatrnosti pracovníků provádějící na fasádě dokončovací práce, nebo z důvodu změn které si vyžádal investor či projektant. Tyto nátěry, pokud jsou v hladké ploše, se jen velmi těžko opravují. Zpravidla zde zůstane po opravě nějaký i když málo znatelný flek. Oprava takového kousku na fasádě totiž znamená velmi zdlouhavý technologický proces.

Pokud se mají nátěry obnovovat, musí se zjistit jakým původním nátěrem byla fasáda opatřena. Potom se může přistoupit ke zpracování technologického postupu a zvolení vhodné nátěrové hmoty.

Při loupání se starých nesoudržných nátěrů na fasádě je tyto nutno před zednickou opravou beze zbytku odstranit. To se provádí dle možnosti a kvality podkladu nejlépe zednickým kladívkem, nebo opálením (disperzní barvy většinou nelze) a nebo velmi zdlouhavým a pracným odstraněním starých nátěrů odstraňovačem. Tento způsob je však cenově velmi náročný.

Fasádní barvy nabízíme:

Fasádní disperzní

  • hladká a plněná pískem. Vhodná pro RD a průmyslové objekty, srovnává nestejnoměrný povrch a vytvoří silný nátěrový film. Je v podstatě levná, ale vyšší spotřeba její cenu relativně zvyšuje. Má široký výběr barevných odstínů.

Fasádní silikátové

  • tvoří nátěrový film, který kopíruje natíraný povrch. Snáší pouze silikátové podklady a omítky na bázi vápna. Jsou velmi háklivé, při větších vrstvách a při opravách hotového nátěru začínají pigmenty flekatět (mají sklon ke šmouhám). Je však zde velmi omezen vzorník odstínů, poněvadž barvy jsou vyrobeny ba bázi jiných barevných pigmentů. Výhodou nátěrového systému je jeho dlouhodobá přeměna na nerozpustný nátěr, jež se vytvoří a zkamení. Proto se tento nátěr neloupe a doporučuje se hlavně na těžko přístupné stavby. Je velmi paropropustný. Tento nátěrový film propouští vodu velmi rychle dovnitř i ven. Omítka tak dýchá, ale také přijímá mnoho škodlivin obsažených v ovzduší. Sprašováním se nátěrový film ztenčuje.

Fasádní akrylátová

  • málo používaná avšak velmi kvalitní barva co se týče omyvatelnosti nátěrů. Vyniká nižší spotřebou materiálu, kopíruje povrch, má široký vzorník odstínů. Její cena je vysoká díky použití velmi kvalitních pojidel, které jsou odolné vůči mechanickému otěru.

Fasádní silikonové

  • jsou to barvy nejvyšší kvality, protože jsou částečně vodoodpudivé, ale zároveň velmi dobře propouštějí vodní páry. Kvalita těchto nátěrů spočívá rovněž v dlouhodobé přeměně nátěrového filmu na pevný vysoce odolný s omítkou kompaktní celek, který se již nemusí v budoucnu odstraňovat. Je cenově náročný avšak pro své kvalitativní vlastnosti velmi vhodný zejména pro budovy reprezentačního charakteru.

Fasádní termoizolační

  • jsou to barvy vysoké kvality, jsou částečně vodoodpudivé a mají vysokou schopnost izolovat teplo i chlad. Technologie je převzata z kosmického programu, kde se obdobný princip používá při nátěru povrchu keramických destiček raketoplánů. Cenově je velmi náročný avšak pro své kvalitativní vlastnosti velmi úsporný což se projevuje v úspoře tepelné energie. Je vhodný pro budovy, kde není rentabilní provedení zateplovacího systému.

Karboprimer

  • slouží k urychlení vyzrávacího procesu vápenných omítek, aby nedocházelo při následném nátěru ke flekatění a tím znehodnocení natíraného podkladu. Snižuje dobu karbonizace a při 20°C lze po 24 hodinách přistoupit k nátěru fasády barevným odstínem i sytějšího tónu.