Podlahy a krovy

Nátěr betonové podlahy

Zde se provede zametení a vysátí podlahy od prachu s následným provedením penetračního nátěru. V některých případech se jako penetrační nátěr používá naředěná nátěrová hmota. Následně je možné provést dle požadavku tmelení děr a trhlin. Po vytvrzení a přebroušení tmelu se provádí jedno nebo dvojnásobný nátěr podlahy v požadovaném odstínu. Tmelená místa je však nutné vždy jednou přetřít před vlastním celoplošným nátěrem.

Po dokončení nátěrů musí být stanovena doba nezbytně nutná k vytvrzení celého nátěrového systému. Tento se stanovuje podle použitých nátěrových hmot.

Nátěr dřevěné podlahy

Po vybroušení a případném zatmelení děr a spár podlahy se přistoupí k prvnímu, zpravidla napouštěcímu nátěru. Tento se provádí až po dokonalém usazení prachu po broušení. Před druhým nátěrem se provádí broušení jemným brusným papírem, aby se dřevo vyhladilo na hladký povrch. U třetího nátěru tento postup zpravidla již není potřeba používat.

Po jeho provedení je potřeba zajistit bezprašnost prostředí. Doba vytvrdnutí nátěrů je individuální podle použitého typu nátěrových hmot.

nátěr dřevěné podlahy

Nástřik krovů

Provádí se dvoj až trojnásobný nástřik, který má za úkol ochránit dřevo před napadením škůdci a hnilobou. Dřevo musí být zbaveno kůry a mělo by být vysušené tak, aby nástřik mohl do dřeva vsát.

Strukturální nátěr

Provádí se dle individuálních technologických postupů. Každá zvolená technologie má jinou dobu potřebnou jak k přípravě pro její nanášení, tak i dobu potřebnou pro provedení jednotlivých pracovních postupů i potřebných technologických přestávek.

Údržba nátěrů :

Pro údržbu nátěrů je potřebné, aby byla dodržena doba jejich schnutí a byly dostatečně vytvrzené. Funkce nátěrů spočívá v jeho estetickém vzhledu a ochraně materiálu, který je natírán.

Nátěry nejsou odolné proti poškrábání a jejich životnost závisí na podmínkách zacházení s natíranou plochou.

Nátěry je možné čistit mokrým způsobem a to vodou s přídavkem malého % saponátu. Plochy se zpravidla umývají vlhkou hadrou. Na velmi znečištěné plochy lze použít krátkodobě za účelem jejich očištění hadřík namočený v technickém benzínu.