Nivelační stěrky

K úpravě podkladu pod konečnou úpravou podlah, patří v posledních letech používání samonivelačních stěrek. Tyto stěrky hrají při konečné úpravě podlah, významnou funkci.

Podklad pro položení podlahoviny musí mít tyto vlastnosti:

  • rovný
  • bez trhlin a prachu
  • dostatečně pevný a suchý

Sebelepší zedník nevyrovná latí betonový potěr tak, aby byl dokonale rovný a bez jakýchkoliv nerovností a výtluků. K vytvoření precizního, rovného povrchu podlahy před aplikací PVC, koberce nebo i plovoucí podlahy, je takováto stěrka ideálním řešením.

Vyrovnávací stěrky se provádějí dle cenové náročnosti 1-5mm. Větší nerovnosti lze zarovnat stěrkou určenou do 5-15mm. V tomto případě je však potřeba větších finančních prostředků. Na nerovnosti nad 15mm musíme zvážit zda se neoplatí hrubé vyrovnání betonovým potěrem, protože cenová relace je příliš vysoká.

Dále musíme upozornit na dvě možnosti vyrovnání podkladu:

Stěrka, která zkopíruje podlahu, vyrovná póry v betonu a vyhladí ho, je vhodná pro položení PVC a koberce, ale co se týká vodorovného spádu podkladu ten zůstane i nadále v původním spádu. Tato stěrka je však levnější.

Druhá možnost je použití stěrky s vyrovnáním do váhy, což je absolutní vodorovná rovina podlahy, zde musíme počítat s velkými materiálovými náklady. Výhoda se týká při montáži nábytku je podlaha ve vodorovné rovině (zde pozor na problémy může se zvýšit podlaha i o několik centimetrů a nastanou problémy se zavíráním dveří v místnosti).

Před nanesením nivelační stěrky je potřeba podklad napenetrovat vhodně zvolenou penetrací. Jen tak má nivelační stěrka možnost se projevit v plné kvalitě. V případě opomenutí dochází velice často k defektům (odlupování se) stěrky od podkladu.

Různé podklady vyžadují rozdílné přípravné práce a různé typy nivelační stěrky i penetrace.

úprava podlahy nivelační stěrkou

Nutné parametry pro aplikaci stěrky na různé podklady:

Cementové podklady :

  • max. vlhkost do 4 hmotnostních %.

Anhydritové podklady:

  • povrch mechanicky upravit broušením, vlhkost 0.5%

Dřevotřískové a cementotřískové podklady:

  • min. tloušťka 18mm, na péro a drážku, spoje lepeny

Podklady z keramických dlaždic a terazza:

  • musí být pevné, neporušené, odmastit, odstranit narušený spárovací materiál, zdrsnit povrch

Podklady ze starých podlahových krytin:

Pro možné reklamace se nedoporučuje provádět pokládku na staré podlahoviny, odstranit i s lepidlem, potom použít stěrku do tl.3mm.