Kovy a radiátory

Nátěr klempířských prvků

Provádí se na suchý, odmaštěný povrch zbavený všech nečistot. Povrch musí být připraven dle normy umytím 5 % čpavkovou vodou s přídavkem saponátu. Po dokonalém vysušení se dle zvolené technologie provede základní reaktivní nátěr S 2008, (S2003), který není odolný povětrnosti a musí se co nejdříve přetřít dalším nátěrem. Ten ovšem částečně naleptá povrchovou vrstvu pozinku a tím částečně sníží jeho životnost.

Při nátěrech pozinkovaného plechu je nutno si uvědomit, že zde nejde o ochranný nátěr, (ochrana je zaručena již samotným pozinkováním) ale především o estetickou úpravu materiálu. Zde je nutno mít na zřeteli, že tloušťka nátěrového filmu má vliv na přilnavost k pozinku. Čím se provede více nátěrů, tím se zvyšuje riziko odlupování se nátěrového systému. Toto je způsobeno vnitřním pnutím těchto jednotlivých vrstev na hladkém povrchu, kde není takřka žádná možnost zakotvení základních nátěrů do samotného pozinku. Proto se zpravidla provádí jednonásobný reaktivní nátěr a potom dle barevného dispozičního řešení emailový nebo v nutnosti jeden základní a jeden emailový nátěr v co nejtenčí mikronové vrstvě.

V poslední době se na trhu častěji objevují speciální barvy určené přímo k nátěrům pozinkovaného plechu. Nátěrové systémy jsou většinou dražší, ale záruka a rychlost provedení jejich cenu snižuje. Tyto se provádí dle kryvosti materiálu v jedno až dvojnásobné vrstvě přímo na holý odmaštěný a čistý pozinkovaný plech.

Nátěr zámečnických výrobků

Povrch musí být suchý, zbavený nečistot, očištěný od případných nečistot. Všechny nátěry by se měly provádět za vhodných povětrnostních podmínek a dokončených prací na těchto výrobcích. Natírané plochy se opráší a opatří základním nátěrem. Po jeho zaschnutí se provede přebroušení jemným brusným papírem s následným emailovým nátěrem.

V případě, že se jedná o venkovní konstrukci, je potřeba použít buď antikorozní základový nátěr, nebo dvojnásobný základní nátěr, nebo dvojnásobný emailový nátěr. U těchto výrobků se zpravidla nepoužívá tmelení.

Nátěr zárubní

Povrch musí být suchý, zbavený nečistot, očištěný od případných nečistot. Dle odstínu zvolíme přibližně podobný základní nátěr. V případě větších nerovností je potřeba tyto přetmelit dvousložkovým tmelem ještě před vlastním základním nátěrem. Po vytvrdnutí se nátěr přebrousí a provede následný emailový nátěr v požadovaném odstínu. V průběhu a zejména po nátěru se nesmí v místnostech prášit nebo způsobit průvan otevřením oken. Tím dochází k zaprášení nátěrů.

Nátěr potrubí

Po očištění se provede základní synt. nebo disperzní nátěr a po zaschnutí se provádí vrchní emailový nátěr tepelně odolnou barvou, která zabraňuje žloutnutí.

Nástřik radiátorů

Provádí se 1-2 nástřiky základní synt. bílou barvou podle toho zda se jedná o plechové nebo litinové radiátory. Po vytvrzení základního nástřiku, se provádí vrchní emailový nátěr tepelně odolnou barvou, která zabraňuje žloutnutí. Pokud se radiátory stříkají přímo v místnostech, je potřeba zajistit zakrytí všeho co musí být chráněno proti zašpinění (podlaha, nábytek, okna, dveře).