Kvalita

Naše firma Kretek Libor - FINSTAV se v regionu významnou měrou podílí na zvyšování kvality a spolehlivosti co se týká technologických postupů provádění prací.

  • zpracujeme cenové nabídky dle přání zákazníka.
  • dohodneme termíny nástupu a ukončení prací.
  • určíme technologický postup prací a výběr vhodných materiálů dle odsouhlasené cenové nabídky.
  • provedeme předání zhotoveného díla uživateli.
  • zajistíme likvidaci odpadů vzniklých v průběhu naší dodávky prací.

Pro potřebu nátěrů v dílně, zajistíme převoz natíraných výrobků našimi uzpůsobenými dodávkovými automobily. V naší temperované dílně můžeme provádět nátěry ve vysoké kvalitě i v průběhu celého roku.

Kvalita používaných materiálu závisí na možnostech investora, který si může určit, po společné konzultaci s námi, v jaké cenové úrovni se bude použitý materiál pohybovat.

Po dohodě se zákazníkem, zpracováváme i alternativní varianty cenové nabídky co se týče cen materiálových vstupů i technologického postupu prací.

Naše firma dává přednost osvědčeným kvalitním dodavatelům materiálu. Především tuzemským, zavedeným výrobkům, ale i zahraničním, podle dlouhodobé zkušenosti s aplikací těchto materiálů.

Námi používané materiály jsou schváleny pro použití v EU. Jsou doloženy atestem o jejich nezávadnosti k životnímu prostředí.

Zajišťujeme komplexnost námi dodávaných služeb v dokončovacím procesu stavby. Jedná se o úpravy na klíč (podlahy, malby, nátěry, výroba stolařských prvků, drobné zednické opravy, sádrokartony). Vše máte od jednoho dodavatele. Není třeba nikoho shánět a prosit.

Možnost objednání materiálu dle Vašich požadavků na sjednaný termín i místo určení.

Naše firma je pojištěna proti případným vzniklým škodám způsobených při práci našich pracovníků.