Nátěry dveří

Při nátěru dveří je nutno brát na zřetel volbu místa pro provádění nátěrů. Tento by se měl provádět v čistém bezprašném prostředí, aby při lakování nedocházelo ke znečištění zaprášením emailové vrstvy. Dveře se pokládají ve svislé poloze, proto je velmi důležité, aby byla místnost dostatečně veliká. Při nátěru, kde je zapotřebí převoz dveří na určené místo se tyto mohou v častých případech poškodit a to při manipulaci s nimi nebo samotným převozem.

Nové dveře napustíme vhodným napouštědlem dle použití na venek nebo vnitřek. Po napuštění se provede zatmelení děr a trhlin na povrchu zpravidla dvousložkovým tmelem, který se nepropadá.

Po vybroušení se následně provádí základní, většinou bílý nátěr. Když je nátěr suchý (4-24hod.) je nutné dveře celoplošně potáhnout olejovým tmelem k dosažení vyrovnání nerovností plochy a zalití pórů v dřevné hmotě.

Další den se plocha přebrousí a nanese se další základový (podkladový) nátěr. Jsou-li na ploše ještě viditelné nerovnosti musí se pracovní postup s broušením ještě jednou opakovat. Záleží na kvalitě dřeva a také zkušenosti pracovníků.

Konečný emailový nátěr se nanáší na podkladový nátěr, který již nesmí být tmelen ani potahován, jelikož by došlo k nasátí emailu do tmelu a tím znehodnocení vzhledu nátěru. V takovém případě se provede další následný emailový nátěr. Ten je však možné natírat až po vytvrzení prvního emailu, tj. cca po 48 hodinách dle použití nátěrové hmoty.

Nátěr dveří se urychluje akrylátovými nátěrovými hmotami, které jsou velmi křehké a stává se, že se při běžném provozu někdy odlupují. Emailový nátěr dveří se provádí vždy z jedné strany dveří. Druhá strana se může natírat až po částečném zaschnutí nátěru zpravidla následující den.

Postup prací při opalování starých dveří se liší tím, že po opálení se většinou musí 2-3x provádět tmelení a potahování, aby se dosáhlo vyrovnání nerovností vzniklých při opalování tak i provozem a stářím materiálu.

Profilované dveře

se natírají mnohem složitěji než dveře klasické. Obtížné je tmelení a vybroušení těchto dveří. Kolem profilů vznikají spáry, které se dnes zpravidla tmelí akrylátovým tmelem, aby se zamezilo při užívání rychlému praskání těchto spojů. Toto tmelení je možno provést i před konečným emailovým nátěrem.

Při nátěru dveří lazurovacím nátěrem

je možné zatmelit praskliny ve dřevě a to tmelem v barvě následné lazury nebo speciálním tmelem, který se při lazurovacím nátěru probarvuje. Potom můžeme přejít k napouštěcímu nátěru. Následný postup je proveden jako u lazurovacích nátěrů oken.